NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Nghi quyet 2015aNghi quyet 2015b

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ NĂM 2015

Tải về chương trình họp ĐHCĐ năm 2015 tại đây

 

GIẤY ỦY QUYỀN 2015

Tải về mẫu Giấy ủy quyền 2015 tại đây

 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 2015

Tải về mẫu Phiếu biểu quyết 2015 tại đây

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN NĂM 2015

           Kính gửi: Quí cổ đông 

   Mã CĐ: 

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Ngành In trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian tiến hành: Từ 08h30’, ngày 15 tháng 08 năm 2015.

2. Địa điểm: Tầng 1 Trụ sở Công ty Cổ Phần Cơ Khí Ngành In.

   Số 102A-B đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP-HCM

3. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo của BKS; Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát; Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Ghi chú:

- Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền hợp lệ.

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức đại hội.

Trân trọng!

                                                                   TP-Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

                                                           TM.Hội Đồng Quản Trị

                                                               Chủ Tịch

                                                              (đã ký)

 

                                                                 PHẠM MINH HƯƠNG

 

 
Các bài viết khác...
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17888.9418157.46
CAD17962.5118360.63
EUR27466.6627795.06
GBP31009.2431506.39
HKD2862.532925.93
JPY201.06204.9
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online12
Tổng số lượt truy cập573553